Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เป้าหมายของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ BETFLIX เว็บสล็อต คาสิโน ยิงปลา เว็บม่วง (ที่อยู่ https://admin.betflixfan.me) ให้ความสำคัญที่สุดกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของเรา ผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะอธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล เเละวิธีการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

เว็บไซต์ BETFLIX เว็บสล็อต คาสิโน ยิงปลา เว็บม่วง จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้:

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณจัดหาให้เราเมื่อคุณลงทะเบียนสมัครใช้บริการ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ เช่น ที่อยู่ไอพี ข้อมูลบราวเซอร์ เวลาที่เข้าชม และเว็บไซต์ที่คุณมาจาก

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้เราได้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสม บางครั้งเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น คุกกี้ (cookies) หรือตัวเก็บข้อมูลอื่นๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลการใช้งานของคุณ

การใช้ข้อมูล

เราสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  • เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการของเรา
  • เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับการอัปเดตหรือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
  • เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้
  • เพื่อป้องกันการทุจริตและปัญหาด้านความปลอดภัย
  • เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูล

เราไม่ได้ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากคุณถาวร หรือจำเป็นตามกฎหมาย

การรักษาข้อมูล

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เฉพาะในระหว่างระยะเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของเราในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

การเข้าถึงแก้ไขและปฎิเสธ

คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึง แก้ไข หรือปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเคร่งครัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึง แก้ไข หรือปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]